วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

รวมรูป 30 ก.ค.63 13.00 น. ประชุม กศจ.ยโสธร.jpg 2

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 ได้รับมอบหมายจาก นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร (กศจ.) ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร โดยมี นายบุญสนอง พลมาตย์ รองศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุมครั้งนี้