วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

รวมรูป 31 ก.ค.63 ออกประเมินสถานศึกษพอเพียง กศน.เมืองศรีสะเกษ

วันที่​ 31 กรกฎาคม​ 2563​ นายศัจธร​ วัฒนะมงคล​ รองศึกษาธิการภาค​ 14​ รักษา​การในตำแหน่งศึกษาธิการภาค​ 14​ มอบหมายให้ นางอัจฉรียา ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมคณะออกประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษโดยมี นายธีรเชษฐ์ ป้องจันมณีสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ศธ.เป็นประธานการประเมินฯ ศึกษานิเทศก์ จาก สพป.อุบลราชธานี เขต1, สพป.อุบลราชธานี เขต 4 , รองผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งมี นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีษะเกษ นายวุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดศรีษะเกษ และคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมทั้งชุมชนให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือตอบข้อซักถามการประเมินในครั้ง