วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

รวมรูป 8 9 ก.ย.63 ประชุมแผนปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการ

วันที่​ 8-9​ กันยายน​ 2563​ กลุ่มยุทธศาสตร์​การศึกษา​ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2563​ (แผนจัดทำคำของบประมาณ)​ ณ​ โรงแรมสุนีย์แกรนด์​ จังหวัดอุบลราชธานี​ กลุ่มเป้าหมาย​ประกอบด้วย​ ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนของหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ​ และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง​ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน​ศึกษาธิการ​ภาค​ 14​ จำนวน​ 108​ คน​ โดยมี    นางประไพ​ ใจก้าวหน้า​ ผู้อำนวยการกลุ่ม​ยุทธศาสตร์​การศึกษา​ เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว