วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย  ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ Supervisor Teams และการถอดบทเรียน รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูร โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8