รวมรูป 6 ต.ค.63 ประชุมกฐิน

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ปาะจำปี 2563 ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการภาค 14