วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

headnews1310631

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน จังหวัดปทุมธานี ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม

news1310631

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3503189383057874