วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

headnews13-10-63-2

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๓๐ น. ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ มอบหมายให้ นายบำรุง เฉียบแหลม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน จังหวัดปทุมธานี ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม

news13-10-63-2

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3503217473055065