วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

form3

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 จัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ณ วัดมหาวนารามพระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี