วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

form3wd 1

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14  เและคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 14  ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี กับ นายเสรี  ตุ้มอ่อน  ที่มารับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี