วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น.ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 และปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 (ชลบุรี) นายเจษฎา เทพศร ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล นางสาวกนิษฐา หลักฐาน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และนายเกรียงศักดิ์ อบเทียน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ณ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสว่าง ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงาน

 

reo8 270164 3

 

reo8 270164 3FN