18 ก.พ.64 เวลา 08.30 น ร.ร.ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์