วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
0 1
เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564​ นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพ​ชุมชน​จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยคณะทำงานบูรณาการด้านการศึกษาของจังหวัดชุมพร ณ โรงเรียนชุมชนสวี อำเภอสวี​ จังหวัดชุมพร​ โรงเรียนคุณภาพชุมชนในเขต 2 ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร​ และโรงเรียนเครือข่าย​ฯ เพื่อพบปะ​ ให้กำลังใจ​ ร่วมกันเสนอแนะ​ ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็น​ประโยชน์​ต่อการพัฒนา​ ได้วิเคราะห์​ สังเคราะห์​ ประมวลผล​ สรุปและนำเสนอแนวทางการบูรณาการ​การพัฒนาโรงเรียนสู่คุณภาพ​ ที่มุ้งเน้นให้ผู้ปกครอง​และนักเรียนมีความสุขกับ​ "โรงเรียนของฉัน" กับ​ "การบูรณาการการศึกษาของชุมพร" จากนั้นจะนำข้อมูล​ที่​ได้​ไปสรุปผลและนำเสนอกระทรวงศึกษาธิการ​ ตามแผนการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป
0 20 90 60 40 30 70 5