วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

headnews3-3-64-1

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ลงพื้นที่

หารือแนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.มุกดาหาร โดยมี นายเลียง ผางพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร ปฏิบัติหน้าที่ผอ.สพม.มุกดาหาร ให้การ ต้อนรับ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

news3-3-64-1

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3897276250315850