วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

headnews3-3-64-6

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการบูรณาการการศึกษา

โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา จุดเด่นที่ค้นพบ“พัฒนาทักษะชีวิต เกษตรเพื่อดำเนินชีวิต จัดการเรียนการสอนเพื่อการดำรงชีวิต ตามบริบทของชุมชน แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น” มีนายไพโรจน์ ยืนยง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะให้การต้อนรับ โดยมีผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร ร่วมคณะติดตาม

 

news3-3-64-6

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3897326070310868