วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (080319opsPR01001.pdf)คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 493/2562 227 kB08-03-2019 14:1708-03-2019 14:21