วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  มีความประสงค์ประกวดราคาเช่ารถยนต์  สำหรับใช้งานในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางของงานเช่ารถยนต์ในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  1,311,750  บาท  รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์051.pdf)ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์051.pdf 47 kB15-05-2018 09:1215-05-2018 09:12