วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (1.เจตจำนงสุจริตสป2561.pdf)1.เจตจำนงสุจริตสป2561.pdf 1223 kB09-04-2018 10:4209-04-2018 10:42