วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบจากหน่วยงานราชการภายนอก.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ 2050 kB02-11-2018 14:0502-11-2018 14:06