วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (OPS-PR061161.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ  1344 kB06-11-2018 14:2506-11-2018 14:25