วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (OPS-PR061161.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ  1344 kB06-11-2018 14:2506-11-2018 14:25