วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (OPS-PR071161.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ  2563 kB07-11-2018 13:4707-11-2018 13:52