วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (PR6-1-12-61.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.  407 kB06-12-2018 14:2106-12-2018 14:21