วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (pr-121261.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป. 445 kB12-12-2018 16:3912-12-2018 16:40