วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (PRops11-001-01-11-01-62.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.  105 kB11-01-2019 12:1611-01-2019 12:16