วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (PR17-001-01-17-01-62.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.  99 kB17-01-2019 13:4117-01-2019 13:41