วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (180119pr 11.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.  918 kB18-01-2019 16:4622-01-2019 11:06