วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (PR22-01-62 001.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.  90 kB22-01-2019 11:0822-01-2019 11:09