วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (PR29-001-02-29-01-62.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.  95 kB29-01-2019 14:4829-01-2019 14:48