วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (PR31-001-01-31-01-62.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.  102 kB31-01-2019 10:3531-01-2019 10:35