วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (080219opsPr01001.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.  222 kB08-02-2019 10:0708-02-2019 10:08