วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (110219opsPr01001.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.  139 kB11-02-2019 13:2111-02-2019 13:23