วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (100419opsPR01001.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.1719 351 kB10-04-2019 12:5910-04-2019 12:59