วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (170519opsPR01001.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.2275 197 kB17-05-2019 14:3617-05-2019 14:36
Download this file (170519opsPR01002.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.2276 182 kB17-05-2019 14:3717-05-2019 14:37