วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (170519opsPR01001.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.2275 197 kB17-05-2019 14:3617-05-2019 14:36
Download this file (170519opsPR01002.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.2276 182 kB17-05-2019 14:3717-05-2019 14:37