วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (210519opsPR01001.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.2341 196 kB21-05-2019 11:2121-05-2019 11:21