วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (240519opsPR01001.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.2393 647 kB24-05-2019 14:0224-05-2019 14:02