วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (280519opsPR01001.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.2418 269 kB28-05-2019 14:4028-05-2019 14:40
Download this file (280519opsPR01002.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.2411 153 kB28-05-2019 14:4128-05-2019 14:41
Download this file (280519opsPR01003.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.2412 774 kB28-05-2019 14:4128-05-2019 14:42