วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (310519ospPR01001.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.2501  370 kB31-05-2019 14:1331-05-2019 14:13
Download this file (310519ospPR01002.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.2478 167 kB31-05-2019 14:1431-05-2019 14:14