วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (050619opsPR01001.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.2575 192 kB05-06-2019 09:5605-06-2019 09:56