วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (170619opsPR01001.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.2776 156 kB17-06-2019 14:0117-06-2019 14:01
Download this file (170619opsPR01002.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.2777 261 kB17-06-2019 14:0117-06-2019 14:01