วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (จุดเน้นการวิจัยของสป64.pdf)จุดเน้นการวิจัยของสป64.pdf 422 kB18-06-2019 14:3618-06-2019 14:36