วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (แผนบริหารความเสี่ยงสป2562.pdf)แผนบริหารความเสี่ยงสป2562.pdf 364 kB18-06-2019 14:4918-06-2019 14:49