วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (แผนบริหารความเสี่ยงสป2562.pdf)แผนบริหารความเสี่ยงสป2562.pdf 364 kB18-06-2019 14:4918-06-2019 14:49