วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (210619opsPR01001.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.2920 170 kB21-06-2019 14:5621-06-2019 14:57