วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (260619opsPR01001.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.2982 148 kB26-06-2019 15:0726-06-2019 15:08