วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (270619opsPR01001.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.3006 329 kB27-06-2019 14:5127-06-2019 14:51