วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (040719opsPR01001.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.3117 174 kB04-07-2019 15:2104-07-2019 15:21