วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (230719opsPR01001.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.3346 232 kB23-07-2019 14:5623-07-2019 14:56