วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (250719opsPR01001.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.3389 424 kB25-07-2019 15:0225-07-2019 15:02