วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Logo Bic

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาของรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปี 2562 – 2563
ที่ได้รับการเสนอชื่อไปยังรัฐบาลโมร็อกโก

Morocco Prakard1

Morocco Prakard2

mp3-300x250-17

 

 

 

 

 

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 สิงหาคม 2562