วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

Logo Bic

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาของรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปี 2562 – 2563
ที่ได้รับการเสนอชื่อไปยังรัฐบาลโมร็อกโก

Morocco Prakard1

Morocco Prakard2

mp3-300x250-17

 

 

 

 

 

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 สิงหาคม 2562