วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (020819opsPR01001.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.3550 269 kB02-08-2019 15:2602-08-2019 15:26