วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (070819opsPR01001.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.3616 168 kB07-08-2019 15:5907-08-2019 16:00