วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (160819opsPR010001.pdf)ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สป.3736 173 kB16-08-2019 16:4016-08-2019 16:40